Logo Trop1 (1)

पाठ आराखडा : ल

कचा सधांत व कृिणका ारण शकवयासाठ हवामानबदलाशी नगडत उदाहरणांचा वापर

मराठी (TROP ICSU in Marathi)

मराठी (TROP ICSU in Marathi) जगभरातील सर्व अभ्यासक्रमांत वातावरण-बदल शिक्षणाचा समावेश वातावरण बदल आजच्या काळातील अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्न आहे वातावरण बदल जगातील सर्व देशांच्या व तेथील नागरिकांच्या समन्यायी व धारणीय विकासास बाधक ठरत आहे ह्यावर उपाय करण्यासाठी जनतेमधे ह्या बद्दलची जागरुकता असणे आवश्यक आहे वातावरण बदलांमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांपासून बचाव करण्यासाठी उपाय स्थानिक असतील पण सार्वत्रिक […]

SUBSCRIBE

To Subscribe to our newsletter please enter